VTEP1001 Fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen perusteet (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opiskelija perehtyy käytännössä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittamisen perusteisiin.

Description

Sisältö

  • Voiman, kestävyyden, nopeuden ja liikkuvuuden harjoittaminen
  • Harjoitteluohjelman laatiminen ja esittäminen seminaarissa

Suoritustavat

  • Seminaari ja seminaarityön laatiminen ja esittäminen (10 t)
  • Harjoitukset (32 t)

Arviointiperusteet

Seminaarityön laatiminen ja esittäminen (50%) ja kurssimateriaalin tenttiminen (50%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…
  • osaa laatia valmennussuunnitelmia eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamiseksi ja
  • perustella valinnat tutkimusnäyttöön perustuen
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteiden mukaisia yksilöllisiä harjoituksia
  • osaa ohjata harjoittelua yksilöllisesti

Additional information

3. syyslukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching