VTEP1004 Urheiluvalmentajana kasvaminen ja kehittyminen I (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä urheiluvalmentajan työstä ja työympäristöstä ja siihen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä

Description

Sisältö

  • Urheiluvalmentajan tutkiva, kriittinen ja tieteellinen ote
  • Urheiluvalmentajan rooli verkostoituneena asiantuntijana työyhteisössä tai urheiluorganisaatiossa
  • Opiskelija suunnittelee omassa työyhteisössään tai urheiluorganisaatiossa urheiluun ja urheiluvalmennuksen kehittämiseen liittyvän pienimuotoisen tehtävän tai hankkeen.
  • Luennoilla, ryhmäohjauksessa ja lukupiireissä käsiteltävät urheiluvalmentajan työhön ja tehtäviin liittyvät aiheet

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen (18 tuntia)

  • Tehtävien tekeminen itsenäisesti ja ryhmätyöskentelynä

  • Oppimispäiväkirjojen ja lukupiiriraporttien kirjoittaminen ja esittäminen

  • Valmentajan portfolion valmistelu

Arviointiperusteet

Tehtävien, oppimispäiväkirjojen, lukupiiriraporttien ja portfolion kirjoittaminen ja esittäminen

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • tunnistaa omaan työhönsä ja työoloihin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutussuhteita

  • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen tiedon merkitys urheiluvalmentajan työssä ymmärtää oman työn reflektoinnin merkitys käytännön työssä ja työn kehittämisessä

Additional information

1. ja 2. vuosikurssi

Description of prerequisites

Edeltävät kurssit

Completion methods

Method 1

Description:
Urheiluvalmennuksen opintosuunnan opiskelijoille
Select all marked parts

Method 2

Description:
Urheiluvalmennuksen moduuli 20 op suorittajille
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching