VTEP1004 Sport Coaching Skills 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä urheiluvalmentajan työstä ja työympäristöstä ja siihen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä

Description

Sisältö

  • Urheiluvalmentajan tutkiva, kriittinen ja tieteellinen ote
  • Urheiluvalmentajan rooli verkostoituneena asiantuntijana työyhteisössä tai urheiluorganisaatiossa
  • Opiskelija suunnittelee omassa työyhteisössään tai urheiluorganisaatiossa urheiluun ja urheiluvalmennuksen kehittämiseen liittyvän pienimuotoisen tehtävän tai hankkeen.
  • Luennoilla, ryhmäohjauksessa ja lukupiireissä käsiteltävät urheiluvalmentajan työhön ja tehtäviin liittyvät aiheet

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen (18 tuntia)

  • Tehtävien tekeminen itsenäisesti ja ryhmätyöskentelynä

  • Oppimispäiväkirjojen ja lukupiiriraporttien kirjoittaminen ja esittäminen

  • Valmentajan portfolion valmistelu

Arviointiperusteet

Tehtävien, oppimispäiväkirjojen, lukupiiriraporttien ja portfolion kirjoittaminen ja esittäminen

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • tunnistaa omaan työhönsä ja työoloihin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutussuhteita

  • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen tiedon merkitys urheiluvalmentajan työssä ymmärtää oman työn reflektoinnin merkitys käytännön työssä ja työn kehittämisessä

Additional information

1. - 3. vuosikurssit

Completion methods

Method 1

Description:
Urheiluvalmentaja erillisvalinta vuosikurssit 1. 2. ja 3. ; urheiluvalmennuksen moduuli vuosikurssi 2. tai 3.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen (32 tuntia)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching