VTES2005 Expert Training in Science of Sport Coaching (7 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija kehittää akateemista asiantuntijuuttaan urheiluvalmennuksessa työskentelemällä projektitehtävissä kansallisissa tai kansainvälisissä urheilun lajiliitoissa.

Ohjattu harjoittelu asiantuntijuustehtävissä ja projektitöissä moniammatillisissa työyhteisöissä kansallisissa tai kansainvälisissä urheilun lajiliitoissa  

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Asiantuntijuustehtävien ja projektitöiden suorittaminen ja raportointi

Arviointiperusteet

Asiantuntijuusharjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa toimia projektitehtävissä valmennuksen akateemisena asiantuntijana

  • osaa tuottaa erilaisia dokumentteja urheiluvalmennuksen tarpeisiin

  • osaa välittää tutkimustietoa urheiluvalmennuksen kentässä

Additional information

2. syyslukukausi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Asiantuntijuusharjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching