ELIPER Basic Studies in Adapted Physical Activity (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Erityisliikunnan perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

  • tietää eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn rajoitteita ja niiden vaikutuksia liikkumiseen
  • tuntee soveltavan liikunnan keskeiset opetus- ja ohjausmenetelmät ja työtavat
  • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntaa erilaisissa liikuntaympäristöissä ja -muodoissa huomioiden osallistujien toimintarajoitteet
  • osaa kohdata erilaisia liikunnan harrastajia
  • ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet liikunnassa ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan

Structure

Select 25 cr / 55 cr