Gerontologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. 
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Gerontologian perusopinnot (25 op)


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TGEP1001. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Gerontologian perusopinnot voit suorittaa täysin etä- ja verkko-opintoina.  Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Gerontologian perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Gerontologian aineopinnot (35-37 op)

Gerontologian aineopintojen perehdytys järjestetään 28.9. klo 17.00-18.00 Zoomissa osoitteessa: https://jyufi.zoom.us/j/61014968779
Voit esittää kysymyksiä aineopintoihin etukäteen: https://presemo.uef.fi/geroaoinfo
Ilmoittaudu perehdytykseen 28.9. klo 12.00 mennessä yliopistonopettaja Päivi Eskolalle paivi.eskola@jyu.fi 
Lämpimästi tervetuloa!

3.1 Esitiedot

Jos olet suorittanut gerontologian perusopinnot 25-26 op Jyväskylän, Itä-Suomen tai jonkin muun yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3), voit jatkaa opintojasi aineopintoihin. MIkäli olet suorittanut gerontologian perusopinnot jossakin muussa avoimessa yliopistossa, toimitathan todistuksestasi kopion ennen gerontologian aineopintojen valmistumista meille.

Voit opiskella myös yksittäisiä gerontologian aineopintojen jaksoja, jolloin perusopintovaatimusta ei ole. Suosittelemme kuitenkin perusopintoja, sillä ne helpottavat aineopintojen opiskelua.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TGEA1001. Aloita opintosi suorittamalla tämä opintojakso.


3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Gerontologian aineopinnot voit suorittaa pääosin etä- ja verkko-opintoina.  Voit suorittaa opinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Aineopintoihin ilmoittaudutaan jakso kerrallaan.

Gerontologian aineopinnot järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa (UEF). Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8-10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja.

Tutkielmaopinnot on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on tutkintoon johtavat opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkielmaopinnoissa (yht. 8 op) kirjoitetaan opinnäytetyö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden oppiaineen vaatimusten mukaisesti (systemaattinen kirjallisuuskatsaus). Tutkielma vastaa alemman korkeakoulututkinnon kandidaatintutkielmaa. Mikäli olet opiskelemassa tutkintotavoitteisesti, ota opintojen alussa yhteyttä yliopistonopettaja Päivi Eskolaan.

Mikäli aineopintokokonaisuuden opiskelun tavoitteena ei ole tutkintoon johtaviin opintoihin hakeminen, opiskelija voi valita tutkielmaopintojen tilalle sisältöopintoja. Sisältöopinnoista kaikille yhteinen opintojakso on TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen (4 op). Lisäksi opiskelija valitsee yhden vapaavalintaisista jaksoista (4-6 op). Vapaavalintaiseksi jaksoksi tulee valita sellainen opintojakso, jota opiskelija ei ole aiemmin suorittanut.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Gerontologian aineopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan gerontologiaa Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon!

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.