OEASAO-JYUAVOIN Basic Studies in Preschool and Primary Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa perehdytään monimuotoisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen sekä ikäryhmän kanssa toteutettavaan pedagogiikkaan.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen yhteydessä olevat keskeiset tekijät
  • arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
  • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää vuorovaikutusta oman toimintansa kautta
  • soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
  • ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä
  • hyödyntää ikäryhmään liittyvää tutkimustietoa osana omaa toimintaansa
  • tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja niiden toimintatapoja

Description of prerequisites

Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Structure

Select all (25 cr)