Suomi toisena ja vieraana kielenä

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja yleisestä opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opettajankelpoisuuksista, S2-perus- ja aineopintojen opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta:

Yliopistonopettaja Nina Reiman

Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä sinua auttavat kunkin opintojakson opettajat (ks. yhteystiedot alla).

S2-perusopintojen jaksokohtaiset opettajat

Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

Nina Reiman (opetus), Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi, tehtävät)

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt

Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi)

S2-aineopintojen jaksokohtaiset opettajat

opintojakso

opettaja(t)

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen

Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi)

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen

Nina Reiman

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

Marja Seilonen

STKE111 Suomi opittavana kielenä

Nina Reiman (opetus), Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi, tehtävät)

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa

Marja Seilonen (opetus), Pauliina Puranen (pauliina.p.a.puranen@jyu.fi, tehtävät)

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä

Nina Reiman

STKE123 Suomen kielen taidon arviointi

Nina Reiman (opetus), Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi, tehtävät)

STKE129 Kielitietoinen koulutus

Elina Nurminen (elina.a.nurminen@gmail.com)

KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka

Kirsi Nikulainen, Noora Tengvall