Sosiaalityö

Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa sosiaalityön aineopintoihin haku ja valinta vuonna 2023

Keväällä 2023 otamme Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa käyttöön haun ja valinnan sosiaalityön aineopintoihin (40 op). Mikäli olet kiinnostunut aineopintojen opiskelusta avoimessa yliopistossa, tutustu huolella käytännön muutokseen.

Sosiaalityön aineopintoja (40 op) voi opiskella 1.8.2023 alkaen vain hakemalla ja tulemalla valituksi opintoihin. Hakuaika on 12.4.-26.4. 2023.

Sosiaalityön aineopintoihin valitaan haussa maksimissaan 200 opiskelijaa. Hakuun liittyy ennakkotehtävä, joka arvioidaan ja pisteytetään.

Hakukelpoisia sosiaalityön aineopintoihin JYU avoimessa yliopistossa kevään 2023 haussa ovat henkilöt, joilla on suoritettuna haun päättymishetkellä jokin seuraavista:

  • sosiaalityön perusopinnot (25 op)
  • sosionomi (AMK) -tutkinto sekä avoimen yliopiston opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)
  • sosiaalityön lähitieteen perusopinnot (esim. sosiologian perusopinnot) (25 op) sekä avoimen yliopiston opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Jyväskylän yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi tulla valituksi sosiaalityön aineopintoihin.

Aineopintojen (40 op) YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) -opintojaksoa voivat jatkossa opiskella myös ne opiskelijat, jotka eivät tule valituksi tai eivät hae opiskelemaan sosiaalityön aineopintoja. Ko. jakso kuuluu useaan Jyväskylän yliopiston aineopintokokonaisuuteen pakollisena tai valinnaisina opintoina. Myös STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso, jota on mahdollista suorittaa ylimääräisenä opintojaksona, on haun ja valinnan ulkopuolinen opintojakso.

Sosiaalityön aineopintojen opiskelu lukuvuoden 2022–2023 aikana

Lukuvuonna 2022–2023 sosiaalityön aineopintoja (40 op) voi vapaasti opiskella entiseen tapaan ja viedä päätökseen aloitetut aineopinnot kunkin suoritustavan tarjolla olevan paikkamäärän ja opinto-oikeusajan puitteissa. Mikäli huomaat, että et saa suoritettua aloittamiasi sosiaalityön aineopintoja (40 op) loppuun lv. 2022-2023 aikana, niin hae kevään 2023 haussa sosiaalityön aineopintoihin. Huomaathan, että sosiaalityön perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen sosiaalityön aineopintoihin siirtymistä.

Viestimme haun alkamisesta ja hakuohjeista tarkemmin JYU avoimen yliopiston verkkosivuilla keväällä 2023, joten seuraathan viestintäämme.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen käytänteisiin sosiaalityön aineopintoihin hakeutumisessa, otathan yhteyttä opintopalveluihimme help.jyu.fi -palvelun kautta. Oppiaineen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä opettajamme ovat apunasi.


JYU:n opetussuunnitelmat uudistuivat 1.8.2020

Myös sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma uudistui hiukan. Uusi opetussuunnitelma on voimassa neljä seuraavaa lukuvuotta (2020 – 2024). Uuden opetussuunnitelman voimaan tulon jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat sen mukaiset opinnot. Opintonsa ennen 1.8.2020 aloittaneille opiskelijoille on laadittu ohjeet uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiseen.

Ruotsin kielen käytöstä opinnoissa

Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä opetuskielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Mikäli äidinkielesi on ruotsi, voit halutessasi kysyä opintojaksokohtaisesti sosiaalityön oppiaineen opettajilta, voitko kirjoittaa kirjallisen työsi ruotsin kielellä. Vain ko. jakson opettajan/opettajien luvalla voit tehdä kirjallisen tehtäväsi ruotsin kielellä. STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kandidaatintutkielma kirjoitetaan aina suomen kielellä.