Informaatioteknologia

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
 2. Suunnittele opintosi. 
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


Opintojen infotilaisuuden materiaali ladattavissa tästä.


2 Tietotekniikan perusopintojen opintojaksot

Opintotarjonnassa on neljä tietotekniikan perusopintotasoista opintojaksoa: Digitaalisen osaamisen perusteet, Web-julkaiseminen, Ohjelmointi 1 ja Tietoverkot. Opinnot suositellaan suoritettavan tässä järjestyksessä.

Tietotekniikan perusopintojen opintojaksot  suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Opintojaksot kuuluvat Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksiin. Lisätietoa tietotekniikan opinnoista ja valintaperusteista löydät Opintopolusta.

Alla olevassa kuvassa on Tietotekniikan perusopintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.


3 Digitalisaation kokonaisuus

Digitalisaation kokonaisuus sisältää seitsemän opintojaksoa, joista voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan tai suorittaa koko kokonaisuuden. Opintojaksot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Alla olevassa kuvassa on Digitalisaation kokonaisuuden opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.


4 Muut informaatioteknologian opinnot

Opintotarjonnassa on myös muita informaatioteknologian opintoja, jotka suoritetaan kokonaan etä- ja verko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

 • Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla saat tiedolliset perustiedot tekoälystä.
 • Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus - opintojaksolla kehitetään verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Alla olevassa kuvassa on muiden informaatioteknologian opintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.


Voit opiskella muitakin avoimia Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja joko kiinnostuksesi mukaan tai tutkintotavotteisesti. Lue lisää täältä.


5 Digitally Competent Educators -moduuli

Tarjolla on myös englanninkielisiä IT-opintoja: Digitally Competent Educators -moduuli. Moduuliin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston KV-portaalissa, jonne kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella. Tunnuksen voi luoda yliopiston OMA-palvelussa verkkopankkitunnuksilla.

If you have a Finnish bank ID, you can create user account via the OMA service and sign-in to the registration with it to start the course registration. If you do not have a Finnish bank ID, read our registration guide first.

Alla olevassa kuvassa on Digitally Competent Educators- moduulin opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.Avoimen yliopiston englanninkielisistä opinnoista löydät lisätietoa Courses Offered -verkkosivuiltamme.


6 Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Kun olet suorittanut vaaditun määrän opintoja tietyin arvosanoin, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan, koulutusteknologian, tietojärjestelmätieteen tai tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmaan. Hakea voi sekä syksyn että kevään korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa.

6.1 Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylä

Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:
- tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
- suoritettuna seuraavat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit vähintään arvosanalla 3/5:

 • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet  (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op) 
 • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
 • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
 • ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Yllä mainitut kurssit suoritetaan avoimessa yliopistossa.

Lue lisätietoja tietotekniikan opinnoista ja valintaperusteista.

6.2 Koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylä

Hakijalta edellytetään vähintään 25 op yliopistotasoisia opintoja, jotka koostuvat seuraavista
oppiaineista:

 • Tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan vähintään perusopintotasoisia opintoja vähintään 10 op SEKÄ
 • Kasvatustieteellisiä vähintään perusopintotasoisia opintoja vähintään 10 op (kasvatustiede, aikuiskasvatus, opettajan pedagogiset opinnot*, varhaiskasvatus, erityispedagogiikka) *Valinnassa huomioidaan myös ammatilliset opettajakorkeakouluopinnot

Aiemmista opinnoista tai opintokokonaisuuksista lasketun painotetun keskiarvon tulee olla vähintään hyvä (3/5).

Mikäli toivomaasi kurssia ei ole avoimen tarjonnassa, voi siihen hakea erillistä opinto-oikeutta Informaatioteknologian tiedekunnasta.

Lue lisätietoja koulutusteknologian opinnoista ja valintaperusteista.

6.3 Muut informaatioteknologian avoimen väylät

Informaatioteknologian tiedekunnalla on avoimen väylät myös:

 • Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan
 • Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelmaan

Näiden väylien tarkemmat hakuohjeet on koottu Informaatioteknologian tiedekunnan sivuille.


Jäikö jokin asia mietityttämään?

Kysy lisää informaatioteknologian tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.