Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Opintojen infotilaisuuden materiaali ladattavissa tästä.


2 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

2.1 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen aikataulu, lukuvuosi 2022-2023

Alla olevassa kuvassa on yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Opintojaksojen suoristusjärjestys on vapaa, mutta suosittelemme aloittamaan jaksosta YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op).

Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa.


Voi ladata yllä olevan kuvan pdf-tiedostona omalle koneellesi tästä linkistä.


3 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot


3.1 Esitiedot

Aineopintojen suorittaminen edellyttää esitietoina suoritettuja yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintoja.


3.2 Filosofian opintosuunnan opinnot (vähintään 40 op)

Opintosuuntakohtaiset sisältöopinnot (20 op):

 • FILA2011 Filosofian historia (5 op)
 • FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
 • FILA2012 Metafysiikka (5 op)
 • FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op)

Pakolliset menetelmäopinnot (15 op)

 • FILA170 Logiikka (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)

Valinnaiset menetelmäopinnot (valittava vähintään 5 op)

 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5op)
 • YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • FILY4001 Tieteen etiikka (5 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

3.3 Filosofian opintosuunnan aikataulu, lukuvuosi 2022-2023

Alla olevassa kuvassa on filosofian opintosuunnan opetusohjelma opintosuuntakohtaisten sisältöopintojen ja pakollisten menetelmäopintojen osalta lukuvuodelle 2022-2023. Opintosuuntaan sisältyy lisäksi valinnaisia menetelmäopintoja vähintään 5 op.

Opinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa.

Voi ladata yllä olevan kuvan pdf-tiedostona omalle koneellesi.

3.4 Sosiologian opintosuunnan opinnot (vähintään 40 op)

Opintosuuntakohtaiset sisältöopinnot (20 op):

 • SOSA115 Sosiologian historia (5 op)
 • SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5op)
 • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)
 • SOSA2012 Taloussosiologia (5 op)

Pakolliset menetelmäopinnot (15 op):

 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5op)
 • YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Valinnaiset menetelmäopinnot (valittava vähintään 5 op)

 • FILA170 Logiikka (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)
 • FILY4001 Tieteen etiikka (5 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

3.5 Sosiologian opintosuunnan aikataulu, lukuvuosi 2022-2023

Alla olevassa kuvassa on sosiologian opintosuunnan opintosuuntakohtaisten sisältöopintojen ja pakollisten menetelmäopintojen osalta opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023. Opintosuuntaan sisältyy lisäksi valinnaisia menetelmäopintoja vähintään 5 op.

Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta. Ilmoittautuminen opintojaksoille tehdään opinto-oppaan kautta. Aloita oppimistehtävien tekeminen ja kurssimateriaaliin tutustuminen hyvissä ajoin, että oppimiselle jää hyvin aikaa.

Voi ladata yllä olevan kuvan pdf-tiedostona omalle koneellesi.

4 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian muut opinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian muut opinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi sen mukaan, miten aikasi riittää opiskelulle ja mikä tuntuu itsestä hyvältä tahdilta.

Alla olevassa kuvassa on muiden opintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2022-2023.


5 Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Voit saada hyväksilukuja opintoihimme, jos sinulla on laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavia opintoja tehtynä.

Huomioithan seuraavat rajoitukset:

- Tutkintotavoitteisessa opiskelussa avoimen väylän hakukelpoisuuden tuottavat opinnot tulee olla suoritettuna viimeisen 10 vuoden aikana.

- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnoissa, sosiologian opintosuunnassa, voit saada hyväksilukuja menetelmäopintoihimme, jos sinulla on lähitieteistä vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta.

Täältä löydät lisätietoja hyväksiluvuista ja niiden hakemisesta.


6 Avoimen väylä yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoihin

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä. Lisätietoa löydät väyläsivuiltamme: yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma.Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy lisää yhteiskuntatieteiden ja filosofian tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.