Kasvatustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Suunnittele opintosi.
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Opintokokonaisuuteen tutustumisessa voit käyttää apuna 7.9.2022 pidetyn oppiaineinfon dioja (pdf).


2 Kasvatustieteen perusopinnot

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Kasvatustieteen perusopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Kasvatustieteen perusopinnoissa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti ja verkkokurssi. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa kirjallisena oppimistehtävänä. Suoritustapavaihtoehdot vaihtelevat opintojaksokohtaisesti.

Tutustu lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelmaan.

Tutustu lukuvuoden 2023–2024 opetusohjelmaan.

Oppimistehtävä

Jos sinusta on mukavaa opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Saat halutessasi ohjausta ryhmässä ja/tai ohjaajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkokurssi

Jos kaipaat niin ryhmän kuin opettajankin tukea ja lisää vuorovaikutusta opiskeluusi, verkkokurssi sopii sinulle. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja kurssilla on ryhmälle yhteinen, tehtävittäin etenevä aikataulu. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin, mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Voit siis osallistua ja työskennellä tehtävien parissa esimerkiksi iltaisin.

Verkkotentti

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson lähdeaineiston pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Lähdeaineistoon on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Lähdeaineisto ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Opintojaksoja ei tarvitse tehdä järjestyksessä, joten voit suunnitella opintojen etenemisen itsellesi sopivin suoritustavoin ja esimerkiksi kirjallisuuden saatavuuden huomioiden.

2.4 Korvaaminen kasvatustieteen perusopinnoissa

Olet sitten aloittamassa tai jatkamassa kasvatustieteen perusopintoja, korvaavuuksia voi hakea seuraavin perustein:

 • Kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja voi korvata ainoastaan aikaisemmin suomalaisessa yliopistossa suoritetuilla yliopistotasoisilla kasvatustieteen / aikuiskasvatustieteen / varhaiskasvatustieteen / opettajan pedagogisilla perusopinnoilla. Opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja.
 • Jos sinulla on Jyväskylän yliopiston aiempien opetussuunnitelmien vaatimusten mukaan suoritettuja kasvatustieteen / aikuiskasvatustieteen / varhaiskasvatustieteen / opettajan pedagogisia perusopintojaksoja (enintään 10 vuotta vanhoja), ota yhteyttä yliopistonopettaja Sari Hämäläiseen saadaksesi ohjeet perusopintojen jatkamiseen.
 • Jos sinulla on muissa yliopistoissa suoritettuja (enintään 10 vuotta vanhoja) kasvatustieteen / aikuiskasvatustieteen / varhaiskasvatustieteen perusopintojaksoja, voit suorittaa perusopintokokonaisuuden valmiiksi siihen yliopistoon, jonka vaatimuksilla olet opintojaksoja suorittanut. Jos opintojen jatkaminen ko. yliopistossa ei ole mahdollista, voit hakea korvaavuutta AHOT-hakemuksella (ks. ohjeet alla).
 • Muiden oppiaineiden opinnot eivät korvaa kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja.
 • Ammattikorkeakoulussa suoritetut tutkinnot tai sen osat eivät korvaa kasvatustieteen perusopintojen opintoja.

 • Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op) voi jatkaa suoraan kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin. Nämä eivät kuitenkaan korvaa kasvatustieteen perusopintoja.

Korvaavuuspäätöksen hakeminen:


3 Kasvatustieteen aineopinnot

3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla suoritettuna seuraavat opinnot: 

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot
 • ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Lisäksi proseminaariin osallistuminen edellyttää, että tehtynä on vähintään toinen jaksoista KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät tai KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät.

Katso tallenne, jossa kerrotaan kasvatustieteen aineopintojen suorittamisesta.

3.2 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Kasvatustieteen aineopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Opinnoissa on tarjolla neljä erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti, verkkokurssi ja tutkielma. Suurin osa sisältöopintojaksoista on mahdollista suorittaa kirjallisena oppimistehtävänä. Menetelmäopinnoissa ja proseminaarissa on reaaliaikaista opetusta, joka edellyttää läsnäoloa verkossa. Voimassaolevan opetusohjelman löydät opinto-oppaasta.

Erilaisiin suoritustapoihin voit tutustua tarkemmin kohdassa 2.2. Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa. Proseminaariin voit tutustua katsomalla proseminaarin orientaatiotallenteen (21:26).

3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Voit suorittaa sisältöopintojaksot ja menetelmäopinnot haluamassasi järjestyksessä. Proseminaari KASA/AIKA4200 ja LIB1THP- tiedonhankinnan perusteet tai KLAA4100 ja AIKA/AIKA3283 Harjoittelu tehdään aineopintojen loppupuolella. Suosittelemme, että ainakin ne menetelmäopinnot, joita aiot hyödyntää proseminaaritutkielmassa olisi tehty ennen proseminaaria.


4 Tervetuloa opiskelemaan kasvatustiedettä

Kasvatustieteen opinnoissa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.