Kirjallisuus

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Suunnittele opintosi.
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

2 Kirjallisuuden perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Sinun kannattaa aloittaa opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 

Tästä (pdf) taulukosta tai alta näet kirjallisuuden perusopintojen opintojaksojen ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat lv. 2023–2024. Opiskelutapa "verkko-opiskeluun" voi sisältyä erilaisia tai valinnaisia suoritustapoja, jotka ilmoitetaan kurssin tarkemmassa kuvauksessa Korpissa tai Sisussa. jne.
Huom! Muutokset aikatauluun mahdollisia.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Kirjallisuuden perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina.

Suoritustavat vaihtelevat jaksokohtaisesti: tarjolla on itsenäisiä oppimistehtäviä, reaaliaikaista verkko-opetusta, lähiopetusta, verkkokursseja sekä verkko- ja lähitenttejä.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä (klikkaa auki haluamasi jakso ja tämän jälkeen välilehti Ilmoittaudu opintoihin). Valitse kustakin jaksosta omaan aikatauluusi ja tavoitteisiisi soveltuva suoritustapa.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Kirjallisuuden perusopinnoissa voit valita itse jaksojen suoritusjärjestyksen. Perusopinnot (25 op) sisältää seuraavat jaksot:

 • KIRP1101 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi (5 op)
 • KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia (3 op)
 • KIRP132 Kotimaisen kirjallisuuden historia (2 op)
 • Kirjallisuuden tuntemus: valitaan joko KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus (5 op) tai KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)

Huom! Valinnainen kirjallisuuden tuntemuksen jakso (KIRP313 tai KIRP323) on suositeltavaa suorittaa vasta muiden opintojaksojen jälkeen. Kirjallisuuden tuntemuksen tenteissä opiskelijan tulee pystyä soveltamaan tekstianalyysin käsitteitä ja pystyä tulkitsemaan teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan.

Suositeltavaa siis on suorittaa ainakin opintojaksot KIRP122, KIRP131 ja KIRP132 ennen kuin suoritat kirjallisuuden tuntemuksen jakson.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin. 


3 Kirjallisuuden aineopinnot


3.1 Esitiedot 

Suositeltavaa on, että suoritat kirjallisuuden perusopinnot (25 op) ennen kirjallisuuden aineopintojen aloittamista. Näin sinulla on riittävät pohjatiedot aineopintojen suorittamiseen.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen 

Sinun kannattaa aloittaa opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Ohjeet opiskelusuunnitelman tekemiseen: 

 • Suorita maksuton opintojakso JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)
 • Aikatauluta opintosi: tutustu lukuvuoden 2023-2024 koontiin ja merkitse kalenteriisi, milloin voit ilmoittautua opintojaksojen eri toteutuksiin.
 • Jos tarvitset apua aikataulusuunnitelman laatimisessa tai haluat keskustella siitä, ota yhteyttä oppiaineen yliopistonopettajaan. Opettaja keskustelee mielellään kanssasi opintojen suunnittelusta!
 • Tästä (pdf) taulukosta näet kirjallisuuden aineopintojen opintojaksojen ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat lv. 2023–2024. Opiskelutapa "verkko-opiskeluun" voi sisältyä erilaisia tai valinnaisia suoritustapoja, jotka ilmoitetaan kurssin tarkemmassa kuvauksessa Korpissa tai Sisussa. jne. Huom! Muutokset aikatauluun mahdollisia.

3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Kirjallisuuden aineopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina.

Suoritustavat vaihtelevat jaksokohtaisesti: tarjolla on itsenäisiä oppimistehtäviä, reaaliaikaista verkko-opetusta, verkkokursseja sekä verkkotenttejä.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä (klikkaa auki haluamasi jakso ja tämän jälkeen välilehti Ilmoittaudu opintoihin). Valitse kustakin jaksosta omaan aikatauluusi ja tavoitteisiisi soveltuva suoritustapa.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Kirjallisuuden aineopinnoissa opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Aineopinnot (35 op) koostuu seuraavista jaksoista:

Kaikille pakolliset yhteiset opintojaksot (yht. 10 op):

 • KIRA1101 Kirjallisuudentutkimuksen teoriat ja menetelmät 5 op
 • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op

Tutkimuksen suuntia (näistä valitaan kolme jaksoa, yhteensä 15 op):

 • KIRA1201 Lajiteoria 5 op
 • KIRA260 Kertomuksen teoria 5 op
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka 5 op
 • TAIA210 Kulttuurintutkimus 5 op
 • TAIA243 Lastenkulttuuri 5 op
 • KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri 5 op (jakson suorittamiseen suositellaan edeltävinä opintoina opintojaksoa VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto 5 op)

Kirjallisuuden tuntemus, valitaan joko kotimainen tai yleinen kertomakirjallisuus sekä lyriikka ja draama (yht. 10 op)

 • KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus 5 op
 • KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama 5 op

tai

 • KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus 5 op
 • KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama 5 op

Huom! Jos olet suorittanut estetiikan opintojakson jo osana perusopintokokonaisuutta Jyväskylän yliopiston vanhan (2015–2017 tai aiemmin) opetussuunnitelman mukaan (jakso TAIP220 5 op), aineopinnoissa ei tarvitse suorittaa jaksoa TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op uudelleen. Tällöin uuden opetussuunnitelman mukaan opiskeleva suorittaa valinnaisia Tutkimuksen suuntia -kohdan opintojaksoja siten, että 35 op tulee täyteen.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.