KTTPER-JYUAVOIN Taloustieteen perusopinnot (26–29 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Taloustieteen perusopintokokonaisuus perehdyttää taloustieteen peruskäsitteisiin ja –teorioihin sekä antaa valmiuksia käsitellä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisestä näkökulmasta. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Taloustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
• kykenee tunnistamaan mikro- ja makrotaloudellisia ilmiöitä talouden toiminnassa.

Rakenne

Valitse kaikki (26–29 op)