Kuntoutuksen opintoja

Näin aloitan opintoni

Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu kuntoutuksen opintojaksoihin ja kokonaisuuteen.
  2. Suunnittele opintojen aikataulu.
  3. Ilmoittaudu opintojaksolle ja maksa opintomaksu. Kuntoutuksen opintojen hinta on 15 euroa / opintopiste -Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksoille ilmoittaudutaan Jyväskylän avoimen yliopiston kautta. Jyväskylän avoimen yliopiston kuntoutuksen opintojaksot löydät tästä linkistä - Jyväskylän avoimen yliopiston lmoittautumisohjeet löydät tästä linkistä - Oulun ammattikoreakoulun opintojaksoille ilmoittautudaan Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Oulun ammattikorkeakoulun opintojaksot ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä linkistä.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiin

Opiskelu opintovapaalla

Suunnitteletko opintoja opintovapaalle? Jyväskylän avoimen yliopiston opinnot soveltuvat erinomaisesti opintovapaalla opiskeluun. HelpJYU palvelusta löydät ohjeita opiskelusuunnitelman laatimiseen ja opiskelutodistuksen tilaamiseen Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten: https://help.jyu.fi/jp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010092

Tervetuloa opiskelemaan kuntoutuksen opintoja!

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opintokokonaisuudessa tutustut kuntoutusalan teemoihin yhdistäen teoriaa ja käytäntöä sekä hyödyntäen omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi. Kuntoutuksen opintokokonaisuuden opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi. Opinnot opiskellaan täysin verkkovälitteisesti.

Opinnoissa perehdytään kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen.

Yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun OAMK ja Jyväskylän yliopiston kanssa JYUavoin

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-30 opintopistettä ja se toteutetaan lukuvuonna 2023-2024 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kullekin opintojaksolle löytyvät järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Kuntoutuksen opintokokonaisuuden sisältö ja aikataulut

Kaikille yhteiset opintojaksot (20 op)

Valinnaiset opintojaksot (5-10 op)

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen ja opinto-oikeus: Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Opintosisällöt ja suoritustavat:

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Heikki Kivistö Oulun ammattikorkeakoulu Heidi Ruotsalainen heidi.ruotsalainen@oamk.fi


Oppiaineeseen liittyvät hallinnolliset asiat: koulutuspäällikkö Susanna Nummi