LPEPER Liikuntapedagogiikan perusopinnot (25–26 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Liikuntapedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää liikuntakasvatuksen taustalla olevia arvoja ja tavoitteita.
  • tietää liikunnanopettajan työhön kuuluvien tehtävien monipuolisuuden ja pystyy sen tiedon avulla asettamaan itselleen henkilökohtaisia kehitystehtäviä.
  • osaa havainnoida ihmisen liikkumista, tunnistaa motoristen taitojen ydinkohtia ja pystyy antamaan vertaispalautetta havainnointinsa perusteella.
  • tuntee liikuntadidaktisia keinoja ja tietää, miten niitä käytetään monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisissa liikuntamuodoissa.
  • on tutustunut liikuntakasvatukseen kouluissa, osaa suunnitella ja toteuttaa oppilaille mielekkäitä liikuntatunteja.

Rakenne

Valitse kaikki (28–29 op)