Musiikkiterapia

Musiikkiterapian opinnoissa keskityt musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin

Opinnoissa tarkastelet, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää mm. psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa sekä päihdehuollossa.

Perehdyt musiikkiterapian sovelluksiin ja hoidollisiin päämääriin saavuttaen vankan teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen perustietopohjan.

Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai niihin tähtääville. Lähiopetuksen lisäksi musiikkiterapian opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Tällä sivulla voit tutustua musiikkiterapian opintojaksoihin. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin tapahtuu erikseen määriteltyinä ajankohtina.

  • Musiikkiterapian aineopinnot käynnistyvät Jyväskylässä seuraavan kerran syksyllä 2022.
  • Musiikkiterapian perusopinnot käynnistyvät seuraavan kerran Kokkolassa syksyllä 2022 ja Jyväskylässä syksyllä 2024.

Ilmoittautuminen sekä Kokkolassa järjestettäviin musiikkiterapian perusopintoihin että Jyväskylässä järjestettäviin musiikkiterapian aineopintoihin alkaa 1.8.2022. Opetus järjestetään lähiopetuksena viikonloppuisin (pe-ilta ja la-päivä). Joitain yksittäisiä ryhmätapaamisia verkossa on mahdollisti myös arki-iltoina.

Kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha-instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät perus- ja aineopinnot soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa.