Suomi toisena ja vieraana kielenä

Tietoja opintojaan jatkaville

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023, ja suosittelemme siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan heti 1.8.2020. Jos opintosi ovat kuitenkin vielä kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Lv. 2019−2020 opetussuunnitelmien mukaiset opinnot − tutustu ja ilmoittaudu!

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)
SKIP203 Äänteistä puheeksi (3 op)
SKIP204 Sanoista lauseiksi (4 op)
SKIP205 Merkitysten äärellä (3 op)
SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (3 op)
SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset (2 op)
KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (5 op)
STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (3 op)
STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin (4 op)
STKE103 Kielitaidon arviointi (5 op)


Siirtymäsäännöt

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot

Jos opiskelija on aloittanut S2-perusopinnot (29 op) lv. 2017–2020 opetussuunnitelman mukaan, hän jatkaa opinnot loppuun tämän opsin mukaan. Vanhan opsin mukaisten perusopintojen siirtymäaika päättyy 31.7.2021, jolloin perusopintojen tulee olla valmiit.

Opiskelija voi halutessaan siirtyä uusiin lv. 2020–2023 opsin mukaisiin S2-perusopintoihin (25 op), jos hän on tehnyt vanhan opsin jaksot SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op, SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op ja SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op ja/tai SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op.

Jaksokohtaiset vastaavuudet:


Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot

S2-aineopintojen laajuus, opintojaksot ja suoritustavat säilyvät lv. 2020–2023 opetussuunnitelmassa pitkälti ennallaan (ks. ainoa muutos taulukossa). Opintojaan jatkaville opiskelijoille suosittelemme kuitenkin syksyllä 2021 ilmoittautumista Korpissa uuden, jakso- ja suoritustapakohtaisen ohjeen mukaisesti. Samalla voi ilmoittautua myös tulevan lukuvuoden lähiopetusryhmiin. Uuden lukuvuoden Korppi-suoritustapoihin ilmoittauduttuaan opiskelija siirtyy Moodleen jatkamaan opintoja. Ks. lv. 2020–2021 opetusohjelma ja suoritustapakohtaiset ilmoittautumisajat.

Keskeneräisiä, ennen 1.8.2020 aloitettuja oppimistehtäviä voi palauttaa Koppaan 31.12.2020 saakka. 

Jaksokohtaiset vastaavuudet: