STKKOKC Suomi toisena kielenä opetuksessa C, temaattinen moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

S2 opetuksessa C -moduuli johdattelee toisen eli kohdekielisessä ympäristössä opittavan kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin kysymyksiin. Moduulin opintojaksoilla käsitellään mm. suomen kielen oppimisprosessia, erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja sekä monikielisyyttä oppimisen resurssina. Oppimista ohjataan tukemaan kielitietoisesti monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. 


Moduulikokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5 op)
  • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt (5 op)
  • OLUM1040 Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää toisen kielen oppimisen ja opettamisen keskeisiä kysymyksiä
  • tuntee erilaisia näkemyksiä oppimisesta ja kielitaidosta ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat opetukseen ja arviointiin
  • tiedostaa, miten oppilaan oma(t) äidinkieli(/et) ja monikielisyys edistävät oppimista
  • tiedostaa, että oppimisprosessi etenee kielenkäytön varass
  • tunnistaa oppijoiden suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia ja ympäristöjä ja osaa hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä opetuksessaan
  • tuntee puhutun ja kirjoitetun oppijankielen piirteitä sekä erilaisia oppimateriaaleja ja hyviä pedagogisia käytänteitä
  • tietää, miten kielitaidon kehittymistä voi tukea toiminnallisesti ja eri oppiaineisiin integroiden

Moduuli koostuu olemassa olevista opintojaksoista ja sijoittuu osaksi S2 opetuksen moduuleja: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/stkoavoinjyu/

Lisätietoja

Moduuli soveltuu S2-osaamisen täydentämiseen sellaisille opetus- ja ohjaustyössä toimiville, joilla ei ole aiempia suomen kielen tai S2-alan opintoja, erityisesti varhaiskasvatuksen ja valmistavan opetuksen opettajille sekä erityis- ja luokanopettajille.  

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)