Sosiaalityö

Ajankohtaista

Sosiaalityön aineopintoihin haku ja valinta lukuvuodelle 2023-2024

Sosiaalityön aineopintoja (40 op) sekä aineopintojen yksittäisiä jaksoja voivat opiskella 1.8.2023 alkaen vain kevään 2023 haussa valitut opiskelijat.
Lukuvuodelle 2023-2024 aineopintojen opiskelijat on valittu. Haku päättyi huhtikuussa.

Vapaasti opiskeltavat jaksot
Seuraavaa aineopintojen (40 op) opintojaksoa voivat jatkossa opiskella myös ne opiskelijat, jotka eivät tule valituksi tai eivät hae opiskelemaan sosiaalityön aineopintoja:
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op).

Lisäksi STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso, jota on mahdollista suorittaa ylimääräisenä opintojaksona, on haun ja valinnan ulkopuolinen opintojakso.

Sosiaalityön aineopintojen opintojaksojen korottaminen lukuvuoden 2023-2024 aikana Aineopintojen opintojaksojen arvosanoja on mahdollista korottaa, mikäli opintojaksolla on tilaa ja opintojakson suorittaminen on muutoin mahdollista. Korotusmahdollisuuksia tiedustellaan opintojakson opettajalta.

Lukuvuoden 2024-2025 opintoihin ilmoittautuminen syksyllä 2024
Uudet opiskelijat voivat ilmoittautua sosiaalityön aineopintoihin seuraavan kerran syksyllä 2024. Lukuvuoden 2024-2025 opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä, hakua ja valintaa ei järjestetä. Sosiaalityön perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen sosiaalityön aineopintoihin siirtymistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen käytänteisiin sosiaalityön aineopintoihin hakeutumisessa, otathan yhteyttä opintopalveluihimme help.jyu.fi -palvelun kautta. Oppiaineen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä opettajamme ovat apunasi.

JYU:n opetussuunnitelmat uudistuivat 1.8.2020

Myös sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma uudistui hiukan. Uusi opetussuunnitelma on voimassa neljä seuraavaa lukuvuotta (2020 – 2024). Uuden opetussuunnitelman voimaan tulon jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat sen mukaiset opinnot. Opintonsa ennen 1.8.2020 aloittaneille opiskelijoille on laadittu ohjeet uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiseen.

Ruotsin kielen käytöstä opinnoissa

Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä opetuskielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Mikäli äidinkielesi on ruotsi, voit halutessasi kysyä opintojaksokohtaisesti sosiaalityön oppiaineen opettajilta, voitko kirjoittaa kirjallisen työsi ruotsin kielellä. Vain ko. jakson opettajan/opettajien luvalla voit tehdä kirjallisen tehtäväsi ruotsin kielellä. STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kandidaatintutkielma kirjoitetaan aina suomen kielellä.