Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuli

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mari Laine (TTIP1002 Terveyden edistäminen 3 op)
Heli Tyrväinen (TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu 6 op, TTIA1003 Terveysviestintä 3 op ja TERS1006 Terveyden edistämisen ydinosaaminen 3 op)

Kysy oppiaineeseen liittyvistä hallintotehtävistä koulutuspäälliköltä:
Susanna Nummi