Väkivaltatutkimus

Väkivaltatutkimuksen opinnot antavat työkaluja väkivallan ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus keskittyy arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan, sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan.

Väkivalta-asiantuntijuuden tarve on viime vuosina tunnistettu laajalti yhteiskunnassa: erityisen vakavaksi tarve on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa. Väkivaltatutkimuksen opinnot suoritettuasi tunnistat väkivallan mekanismeja ja saat valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä.

Opinnot ovat aineopintotasoisia, eli perusopintoja vaativampia. Avoimessa yliopistossa edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti etä- ja verkko-opintoina. Aloita opintosi jaksosta Väkivaltatutkimus, johdanto. Muiden jaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Katso lukuvuoden 2022–2023 opetusohjelma tästä. PSYA5005-jaksossa ei ole keväällä 2023 avautuvaa toteutusta lainkaan tarjolla, muissa neljässä jaksossa kevään 2023 ilmoittautumiset päättyvät toukokuun aikana. Tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla opintojakson nimeä alla ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.

Ennakkotietoa lukuvuodesta 2023-2024:
Väkivaltatutkimuksen opintojen toteuttaminen avoimena yliopisto-opetuksena päättyy syksyn 2023 jälkeen. Syksyllä 2023 avoimessa yliopistossa on tarjolla vielä kertaalleen yhdet toteutukset näissä jaksoissa: VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto 5 op, VVAA5002 Väkivalta ja instituutiot 5 op, HISA5013 Historiallinen väkivaltatutkimus 5 op ja KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri 5 op. Katso syksyn 2023 opetusohjelma tästä. Kurssikuvaukset julkistetaan opinto-oppaassa kesäkuun aikana.

Jakso PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot on tarjolla kesän-alkusyksyn 2023 aikana vain niille, jotka ovat aloittaneet väkivaltatutkimuksen opintonsa avoimessa yliopistossa keväällä 2023 tai sitä aikaisemmin (lisätietoa voi kysyä opintojen yhteyshenkilöltä). Syksyllä 2023 väkivaltatutkimuksen opinnot aloittaville ei siis ole tarjolla jaksoa PSYA5005.

Syksyn 2023 jälkeen väkivaltatutkimuksen opintoja pyritään tarjoamaan Jyväskylän yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille tiedekunnan erillisinä opintoina (osa jaksoista tulisi mahdollisesti erillisinä opintoina tarjolle keväällä 2024).