Väkivaltatutkimus

Väkivaltatutkimuksen opinnot antavat työkaluja väkivallan ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus keskittyy arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan, sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan.

Väkivalta-asiantuntijuuden tarve on viime vuosina tunnistettu laajalti yhteiskunnassa: erityisen vakavaksi tarve on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

Väkivaltatutkimuksen opinnot suoritettuasi tunnistat väkivallan mekanismeja ja saat valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä.

Opinnot ovat aineopintotasoisia, eli perusopintoja vaativampia. Avoimessa yliopistossa edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon. Koko opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa joustavasti etä- ja verkko-opintoina. Aloita opintosi jaksosta Väkivaltatutkimus, johdanto. Muiden jaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Opinnot ovat tarjonnassamme myös lv:nna 2022-2023, ks. lukuvuoden 2022–2023 opetusohjelma. Syksyllä 2022 avautuvien toteutusten tiedot on jo julkaistu, ja keväällä 2023 avautuvien toteutusten tarkemmat tiedot julkaistaan alkusyksystä.

Tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla opintojakson nimeä alla ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.