Väkivaltatutkimus

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintojen suunnittelusta, sisällöistä ja suoritustavoista:
Erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, 0400 179601, teija.m.rosenqvist@jyu.fi