Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtaminen kouluttaa viestinnän huippuosaajaksi

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Opintojen aikana käsitellään organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Avoimessa opiskelet viestinnän johtamista joustavasti: voit aloittaa opintoja ympäri vuoden ja opiskella etänä verkon välityksellä. Muista myös avoimen väylä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.


Opiskele opintokokonaisuus tai yksittäisiä kursseja

  • Tarvitset viestinnän johtamisen aineopintojen taustaksi Liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot. Lisätietoja löydät Näin aloitan opintoni -välilehdeltä.
  • Perusopintotasolta löydät Viestinnän johtamisen perusteet -opintojakson ilman esitietovaatimuksia.
  • Opintojen laajuus on 35 opintopistettä. Voit opiskella viestinnän johtamista myös yksittäisinä kursseina. Mikäli opiskelet vain yksittäisen opintojakson, riittää esitiedoksi YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op) tai vastaavat tiedot.
  • Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina.
  • Viestinnän johtamisen opinnot voi suorittaa myös 27 op:n laajuisena viestinnän johtamisen opintokokonaisuutena TAI vähintään 35 op:n laajuisina aineopintoina. Tällöin opintojaksoa YCCA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) ei suoriteta ja tilalle valitaan riittävä määrä valinnaisia opintoja. Tällöin opinnot ovat suoritettavissa täysin etäopiskellen. 27 opintopisteen kokonaisuus on tarjolla ensisijaisesti korkeakoulututkinnon jo suorittaneille.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.