AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu lv. 2022-2023 suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Oppimistehtävä:

Verkkotentti: