AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkokurssilla tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu lv. 2021-2022 suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Oppimistehtävä:

Verkkokurssi:

Verkkotentti: