AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin