AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkokurssilla tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu lv. 2021-2022 suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen.

Oppimistehtävä

Verkkokurssi

Verkkotentti