BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen.

  • Oppimistehtävä: ilmoittautumisaika 8.1.2024 - 7.4.2024, suoritusoikeusaika 8.1.2024 - 9.6.2024