BMES008 Pro gradu -tutkielma (30–35 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Tutkimuksen eri vaiheiden suorittaminen. Tutkimusraportin laadinta. Tutkielman esittäminen ja sen puolustaminen seminaaritilaisuudessa

Suoritustavat

Itsenäistä ohjattua työskentelyä. Ohjeistus Moodlessa.

Arviointiperusteet

Hyväksytty opinnäytetyö ja sen puolustaminen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena itsenäisesti toteutettu tieteellinen tutkimus. Opintojakson
jälkeen opiskelija osaa:
• toteuttaa laajan empiirisen tutkimuksen
• laatia laajan tieteellisen tutkielman
• noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita

Lisätietoja

4. kevät ja 5. lukuvuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus