EDUO1020 Finnish early education and pedagogy: right to play, learn and participate (1 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Lukuvuosi 2022-2023:

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen. Ilmoittautuminen tehdään Avoimen yliopiston Korppi-järjestelmässä. / Course registration happens in the Korppi system, via the link below.

If you don't have a Finnish bank ID, you can register for the course from our English website. Please, read our registration guide first.

Lukuvuosi 2023-2024

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen. Ilmoittautuminen tapahtuu Ilpo-portaalissa.
Registration happens via the Ilpo registration portal. Please, read our registration guide first.