ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Näihin jaksototeutuksiin ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä. Katso ilmoittautumisohjeet.