JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (4 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Syyslukukautta koskevaa ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa elokuun alussa huomioiden epidemiatilanteen kehittyminen kesän aikana. Muutoksia voi tulla ensisijaisesti lähitentteihin ja reaaliaikaiseen lähiopetukseen.


Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: