JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen: