JSBY6320 Oman talouden hallinta (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakso on opiskelijalle maksuton. Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen: