KAIA042 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • oppimisen, kehityksen ja ohjaamisen teoriat muun muassa kognitiivisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta
  • oppiminen sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä ilmiönä eri ikävaiheissa 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa keskeisiä oppimisen ja kehityksen teoreettisia lähestymistapoja
  • soveltaa teoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis- ja opetustilanteisiin elämänkaaren eri vaiheissa 

Esitietojen kuvaus

kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Alla lueteteltu kirjallisuus sekä muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


Suoritetaan kirjallisuudesta yhteensä kolme teosta seuraavasti:

1. Driscoll ja 2. Aubrey & Riley sekä 3. Robinson TAI 4. Sugarman1. DRISCOLL, M. 1994/2004/2014. Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon (lukuunottamatta lukuja 8 ja 10)

2. AUBREY, K. & RILEY, A. 2019. Understanding & using educational  theories. (2nd Edition). Los Angeles: Sage. 

3. ROBINSON, O. 2013. Development through adulthood. An integrative sourcebook. New York: Palgrave MacMillan. 

4. SUGARMAN, L. 2005. Life-span development: frameworks, accounts and strategies. New York: Taylor & Francis.  

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus