KAIA052 Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

Oppimistehtävä:

Verkkotentti: