KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen. Ilmoittautuminen tapahtuu Sisu-järjestelmässä. Tutustu ohjeeseen.