KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojaksoja koskevaa ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa lukuvuoden aikana epidemiatilanne huomioiden. Muutoksia voi tulla ensisijaisesti lähitentteihin ja reaaliaikaiseen lähiopetukseen.


Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: