KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: tarjolla seuraavan kerran lv. 22-23