KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (8 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Haluatko oppia, miten vaurastua sijoittamalla? Tai tehokkaasti suojata yritys valuutta- ja korkoriskeiltä? Osallistu Johdatus rahoitukseen opintojaksolle.

Kuvaus

Kurssi tarjoaa johdatuksen rahoituksen oppiaineeseen ja rahoitusmarkkinoihin. Se
esittelee rahoitusinstrumenttien hinnoittelun ja sijoitussalkun rakenteen valinnan
teoriat, teoriat riskipitoisten instrumenttien hinnoittelusta ja rahoitusmarkkinoiden
tehokkuuden käsitteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat lisäksi yritysrahoituksen
peruskysymykset, kuten yrityksen investointihankkeiden analysointi sekä
rahoitusrakenteen ja osingonjakopolitiikan määräytyminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
· tunnistamaan, määrittelemään ja raportoimaan rahoituksen peruskäsitteet ja -
teoriat sekä tekemään johtopäätöksiä teorioiden soveltamisalasta ja sen rajoitteista
· soveltamaan rahoituksen teoriaa yksinkertaisiin investointipäätöksiin ja
yritysrahoituksen perusongelmiin
· tunnistamaan pääpiirteissään, raportoimaan ja analysoimaan rahoitusmarkkinoiden
rakennetta ja instituutioita
· analysoimaan markkinoiden toimintaa ja raportoimaan analyysin tulokset

Esitietojen kuvaus

Suositellaan kurssin KTTP2110 Taloustieteen peruskurssin suorittamista

Oppimateriaalit

.

Kirjallisuus

  • Brealey, R., Myers, S. & Allen, F. 2011. Principles of Corporate Finance. 10. painos.; ISBN: 978-0-07-131417-6

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, harjoitukset ja tentti
Arviointiperusteet:
Arvosana = 0.4xharjoitukset + 0.6xtentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suoritustapa 2 ainoastaan ulkomaisille vaihto-opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Vain ulkomaisille vaihto-opiskelijoille: esseet ja muut kotona ratkaistavat tehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta