LBIA028 Lajianalyysit eri urheilulajeissa ja valmennuksen ohjelmointi (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022

Kuvaus

Sisältö

Valmennusorganisaatiot
Lajianalyysi huippu-urheilussa
Valmennuksen ja testauksen erityiskysymykset
Lajianalyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin seminaarityö

Suoritustavat

Valmentajaseminaari ja asiantuntijaluennot: 24 tuntia
Aktiivinen osallistuminen valmentajaseminaariin, seminaarityön laatiminen ja esittäminen.

Arviointiperusteet

Seminaarityö 50 % ja kirjallisuus 50%.

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä valmennusorganisaatioista ja fyysisen kunnon ja suorituskyvyn eri osa-alueiden mittaamisen ja harjoittamisen erityiskysymyksistä sekä perehtyä syvällisesti lajianalyysiin ja valmennuksen ohjelmointiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• huomioida yksilölliset tarpeet testauksen ja valmennuksen toteutuksessa
• laatia lajianalyysin olemassa olevasta valmennuskirjallisuudesta ja kansainvälisestä tutkimustiedosta
• ohjelmoida urheilijan pitkäntähtäimen valmennussuunnitelman

Lisätietoja

3. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot:
LBIA023 Urheiluvalmennuksen jatkokurssi
LBIA014 Hermolihasjärjestelmän adaptaatio

Pakolliset esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
    • LBIA014 Hermolihasjärjestelmän adaptaatio (6 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
    • LBIA023 Urheiluvalmennuksen jatkokurssi (6 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali ja/tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Kirjallisuus

  • Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. (2016) Huippu-urheiluvalmennus : teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. Lahti : VK-Kustannus Oy (ss. 321-672); ISBN: 978-951-9147-73-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta