LBIP1011 Kuormitusfysiologia I (1–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Energia-aineenvaihdunnan perusteet
Energiankulutus levossa ja kuormituksessa
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta
Harjoitusadaptaatioiden perusteet
Ylipaino, lihavuus ja painon hallinta

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa

- selittää kuormitusfysiologian peruskäsitteet ja terminologian

- selittää energia-aineenvaihdunnan toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn

- hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn

- kuvailla voima- ja kestävyysharjoitteluadaptaatioiden periaatteet sekä muiden suorituskykyyn ja harjoitteluun vaikuttavien tekijöiden merkityksen

Lisätietoja

1. kevätlukukausi, 3. periodi

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet (koskee LBI opiskelijoita)

Kirjallisuus

  • McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch V.L (2007, 2009 tai 2015) Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (ss. 110-247, 269-353, 462-541, 808-833) (LBI 330 s.); ISBN 9781451191554 978-1-4511-9383-1 1451191553

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 16 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia (syke ja verenpaine, hapen- ja energiankulutus, anaerobinen suorituskyky), Luentosalidemonstraatioiden suorittaminen. Kirjallisuuden tenttiminen
Arviointiperusteet:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti, kirjallisuustentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus