LBIP300 Urheiluvalmennuksen perusharjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Kuvaus

Sisältö

Valinnaisesti kaksi seuraavista harjoittelupaikoista:
- Urheiluluokkaharjoittelu
- Urheiluakatemiaharjoittelu
- Urheiluseuraharjoittelu
- Piiri- tai aluetasolla suoritettava harjoittelu
- Lajiliittojen valmennusleirit
- Valmennuskeskusharjoittelu
- Kansainvälinen harjoittelu valmennuskeskuksessa

Suoritustavat

Seminaari 10 tuntia. Harjoittelusuunnitelmien ja -raportoinnin laatiminen.
Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun valituissa harjoittelupaikoissa.

Arviointiperusteet

0 - 5 (suunnitteluraportti 50 %, seurantaraportti 50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija osaa
· kasvun ja kehityksen tunnistamisen ja huomioimisen
· harjoittelusuunnitelmien laatimisen pitempiaikaiseen ohjelmointiin saakka
· yksittäisten harjoitusten suunnittelun, ohjaamisen / valmentamisen ja palautteen annon
· arvioida urheilijan kokonaiskuormitusta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta