LBIS005 Liikuntateknologian tutkimusmetodiikka (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen hyvinvointiin, liikkumiseen, terveyteen ja testaamiseen liittyviin tutkimus- ja analyysimenetelmiin sekä yleisimpiin tilastollisiin menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Tutkimusviestinnän käytäntöihin perehtyminen.

Suoritustavat

Tutkimusmenetelmäseminaari (24 tuntia). Tutustutaan raporttien muodossa eri aihealueiden tutkimus-metodiikkaan, etiikkaan ja raportointiin. Valitusta aiheesta laaditaan tutkimusmenetelmiä käsittelevä kirjallisuuskatsaus.
Tilastotieteen ja tutkimusviestinnän tehtävien tekeminen. Tutkimusmenetelmäraporttien laatiminen ja lopputentti.

Arviointiperusteet

Laaja raportti 100%

Osaamistavoitteet

Syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin ja tilastotieteeseen, tieteenteon etiikkaan ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Lisätietoja

2. lukuvuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta