LBIS1004 Liikuntateknologian syventävä kurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Tutkia liikuntateknologian kenttää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Antaa valmiuksia osallistua teknologian kehittämisprosessiin.

Kuvaus

Kurssilla opiskelija syventää tietämystään pääaineen ja mielenkiinnon mukaan seuraavilla aihealueilla

- harjoitusadaptaatio voimaharjoittelussa, aerobisessa ja anaerobisessa harjoittelussa

- liikuntaharjoittelu ja adaptaatiot kuntoutuksessa / liikuntarajoitteisilla ikääntyneillä

- työfysiologia

- ravitsemus

- huippu-urheilu

- taidon harjoittaminen

- Liikuntateknologia Suomessa ja maailmalla

- Tutkimus ja innovaatiotoiminta

- Teknologia, tuotteistaminen ja tutkimusetiikka suomalaisissa yrityksissä.

- Tutkia liikuntateknologian kenttää sekä Suomessa että kansainvälisesti

- Antaa valmiuksia osallistua teknologian kehittämisprosessiin.

Suoritustavat

Luentoja, seminaareja, valittua kirjallisuutta, ryhmätöitä, yritysvierailuja, kongressiesityksiä. Kirjallisuudesta 100 sivua englannin kielistä tekstiä/1 op tai 200 sivua suomenkielistä tekstiä/1 op. Tehtävät ja/tai tenttikirjat on sovittava etukäteen.


Arviointi:

Arviointiperusteet: Suoritusten keskiarvo, kaikki suoritukset ovat samanarvoisia

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennytään liikuntabiologiaan liittyvien menetelmien ja kehon toimintamekanismien tietouden kehittämiseen ja laajentamiseen biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa ja/tai valmennus- ja testausopissa

Lisätietoja

2. syys- ja kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta