LBIY1002 Liikuntateknologian harjoitukset (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija keskeisimpiin liikuntateknologian tutkimuskentän mittausmenetelmiin.

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

- osaa suoran maksimaalisen hapenottotestin ja tulkita testin tuloksia

- ymmärtää hapenottotestauksen periaatteet ja kuormituksen vaikutukset fysiologisiin muuttujiin

- osaa hyödyntää Coachtech-järjestelmää osana urheilijan testausta

- osaa integroida sensoritekniikkaa osaksi Coachtech-pohjaista testausta ja hyödyntää sitä osana testausprosessia

- osaa kerätä ja analysoida dataa Spike-ohjelmistoa käyttäen

- ymmärtää signaalinkeräyksen periaatteet (näytteenottotaajuus, suodatus, vahvistus, kalibrointi) ja liikuntabiologisten signaalien analysoinnin ja tulkinnan

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet 

Lisätietoja

1. kevätlukukausi 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Harjoitukset 12 tuntia + omatoimista harjoittelua.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta