LNLP1005 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin