LPEJ001 Liikuntapedagogiikan jatkokoulutusseminaari (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Tutkimusalakohtaisesti järjestettävä seminaari, jossa painopiste on tutkimusviestinnän osaamisessa. Seminaari sisältää perusteet tutkimuseettisistä näkökulmista.

 • Tutkimussuunnitelman ja oman tutkimuksen esittely, vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen, omaan tieteenalaan liittyvät eettiset keskustelut, hyvä tieteellinen käytäntö.
 • Jatko-opintojen käytäntö ja vaatimukset Jyväskylän yliopistossa ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa
 • Tutkimusprosessi
 • Ohjauksen periaatteet
 • Tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • Asiantuntijuuden kehittyminen

Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen tieteenalakohtaisiin ja tiedekunnan 

Arviointiperusteet 

Aktiivinen osallistuminen 100 %

Osaamistavoitteet

 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen ja tohtorikoulutukseen liittyvät vaiheet ja käytännöt kuten tutkintorakenteen ja ohjausprosessin
 • tutustuu tutkijanurakehitykseen
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti (kansallisesti ja kansainvälisesti)
 • osaa perustella omia ratkaisujaan väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta