LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen.