LTKJ002 Jatko-opintoihin sisällytetyt työllä ansaitut opintopisteet (0–20 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Jatko-opintosuunnitelmaan sisällytetty ja hyväksytty yliopistossa tai yliopiston ulkopuolella tehtyä vaativaa asiantuntijatyötä (ei kuitenkaan opiskelijan omaan väitöskirjatutkimukseen liittyvää tutkimusta tai tutkimusvierailuja). 

Osaamistavoitteet

-

Lisätietoja

Työstä mahdollisesti ansaittavien 20 op osalta opintopisteitä ei voi saada takautuvasti, vaan ainoastaan jatko-opintosuunnitelmaan kirjatut, vaativat tehtävät jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen jälkeen voivat olla opintopisteitä tuottavia työtehtäviä. Jatko-opiskelijoiden opetustehtävistä yliopisto-opetuksen opintojakso huomioidaan vain kerran, toistuvien opintojaksojen opetusta ei lasketa opintopisteitä kerryttävänä työsuorituksena. Muu kuin yliopisto-opetus huomioidaan opintopisteisiin vain osittain ja harkinnan mukaan. Tutkimustyöstä (muu kuin omaan jatkotutkintoon liittyvä tutkimus) jatko-opintoihin opintopisteitä myönnettäessä on huomioitava, että jatko-opiskelijan rooli ko. tutkimusprojektissa on selkeä, itsenäinen, vaativa, muu kuin omaan väitöskirjatutkimukseen liittyvä tehtävä. Pelkkä mittaus- tai analysointitehtävä tai assistentin rooli ei ole riittävä. Työtehtävistä toimitetaan dokumentit opintopisteiden kirjaamista varten. Kehittämistoimintaan liittyvistä työtehtävistä pyydetään selvitystä (mitä tehtäviä, missä?), jonka perusteella jatkokoulutustyöryhmä voi hyväksyä niistä saatavien opintopisteiden määrän. Yliopiston ulkopuolella tehtävä jatko-opintojen opintopisteisiin oikeuttava työ tulee olla luonteeltaan tutkimusorientoitunutta ja siitä voidaan harkinnan varaisesti myöntää vain osa 20 op:stä. Työkokemuksen tuottamien opintopisteiden hyväksymisessä tulee huomioida, että yhden opintopisteen vaatima työmäärä on 27 tuntia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0–20 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta