LTKJ1001 Jatko-opintojen tutkimusmenetelmäopinnot (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Yliopiston, tiedekunnan tai muun tahon järjestämä jatko-opintotasoisia tutkimusetiikan opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien ja tiedekunnan tohtorikoulun suositusten mukaisesti oman jatko-opintotyöskentelynsä suuntaisesti. 

Suoritustavat

kontaktiopetus, itsenäinen työskentely

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenalansa ja tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tutkimusmenetelmät.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee omalla tieteenalallaan käytössä olevia keskeisiä tutkimusmenetelmiä
  • on syvällisesti perehtynyt oman tutkimukseensa liittyviin tutkimusmenetelmiin

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta